ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ - สกุล* :
ชื่อเล่นของผู้เรียน* :
เพศ* :
ชายหญิง
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย* :
หมายเหตุ : หากเรียนจบแล้วให้ใส่ชื่อสถานศึกษาล่าสุด และกรอกว่าจบการศึกษาแล้วในช่องระดับชั้น ระดับชั้น* :

ข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน

หลักสูตร* : ไทยBilingualEPInter Giftedอื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ
วิชาที่ต้องการเรียน* :
วัน-เวลาที่สะดวกเรียน* : วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
เวลา
สถานที่ ที่ผู้เรียนต้องการ (ระบุที่อยู่ให้ชัดเจนหากเป็นบ้านของผู้เรียน หรือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ)* :
จำนวนครั้งที่เรียนต่อสัปดาห์ (ขั้นต่ำ 2 ชม. ต่อครั้ง)* :
หมายเหตุอื่นๆ (สามารถระบุเพศและอายุของติวเตอร์ได้)* :

ค่าใช้จ่ายทางผู้เรียนสามารถจ่ายให้ติวเตอร์โดยตรงเป็นครั้งๆ หรือตามตกลงกับทางครูผู้สอน
ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทร* :
Line ID* :