ข้อมูลนักเรียน

  ชื่อ - สกุล* :
  ชื่อเล่นของผู้เรียน* :
  เพศ* :
  ชายหญิง
  โรงเรียน/มหาวิทยาลัย* :
  หมายเหตุ : หากเรียนจบแล้วให้ใส่ชื่อสถานศึกษาล่าสุด และกรอกว่าจบการศึกษาแล้วในช่องระดับชั้น ระดับชั้น* :

  ข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน

  หลักสูตร* : ไทยBilingualEPInter Giftedอื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ
  วิชาที่ต้องการเรียน* :
  วัน-เวลาที่สะดวกเรียน* : วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
  เวลา
  สถานที่ ที่ผู้เรียนต้องการ (ระบุที่อยู่ให้ชัดเจนหากเป็นบ้านของผู้เรียน หรือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ)* :
  จำนวนครั้งที่เรียนต่อสัปดาห์ (ขั้นต่ำ 2 ชม. ต่อครั้ง)* :
  หมายเหตุอื่นๆ (สามารถระบุเพศและอายุของติวเตอร์ได้)* :

  ค่าใช้จ่ายทางผู้เรียนสามารถจ่ายให้ติวเตอร์โดยตรงเป็นครั้งๆ หรือตามตกลงกับทางครูผู้สอน
  ข้อมูลติดต่อ

  เบอร์โทร* :
  Line ID* :